NRSR: Nevyslovila súhlas s Istanbulským dohovorom

Zdroj: Pravda

Bratislava 25. februára (TASR) – Národná rada (NR) SR nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Poslanci tak rozhodli v utorkovom hlasovaní na mimoriadnej 58. schôdzi parlamentu.
Parlament prijal 29. marca a 28. novembra 2019 uznesenia, ktorými NR SR vyjadrila nesúhlas s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie viazaná Istanbulským dohovorom a aby Európska únia pristúpila k uvedenému dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení.
Predkladatelia argumentovali pochybnosťami pri výklade viacerých ustanovení dohovoru, že je v rozpore s Ústavou SR. „Ide predovšetkým o rozpor s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy a tiež o nejasnosti v otázke odstraňovania rodových stereotypov,“ zdôraznili v preložených materiáloch.

 

NRSR: Diskusiou k Istanbulskému dohovoru otvorili poslanci piaty rokovací deň

Bratislava 25. februára (TASR) – Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) otvoril piaty rokovací deň mimoriadnej 58. schôdze parlamentu. Poslanci začali deň diskusiou k návrhu uznesenia k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).
O 10.00 h majú zákonodarcovia hlasovať o prerokovaných návrhoch na skrátené legislatívne konanie k trom novelám zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zrušiť diaľničné známky a zaviesť 13. dôchodok.
Februárová schôdza už nebola plánovaná, predseda parlamentu ju zvolal po tom, ako vláda schválila tri novely zákonov. Hlasovanie bolo odložené z piatka (21. 2.) na utorok, pretože pri návrhu na skrátené konanie k zavedeniu 13. dôchodku nebolo plénum ani raz uznášaniaschopné pre nedostatok poslancov.
Novelou zákona o prídavku na dieťa sa má jeho výška zdvojnásobiť plošne aspoň na sumu 50 eur. Novelou zákona o sociálnom poistení by mali dôchodcovia ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok.

You may also like...